HEALTH

Gisteren had ik een mooi inzicht. Na jaren van innerlijke strijd kan ik de laatste weken datgene waartegen ik ten strijde trok, een gevoel van angst, afhankelijkheid en kwetsbaarheid, eindelijk echt toelaten. Niet langer hoef ik het ‘op te lossen’ maar mag ik het koesteren als wezenlijk deel van mij. En met die gewaarwording kwam een woord wat uiting geeft aan wat ik doe in organisaties: HEALTH. De letters staan voor Herkennen, Erkennen, Accepteren en Liefhebben. Vanuit dit liefhebben kan er dan Transformatie ontstaan en kun je jezelf, jouw Organisatie en de wereld vanuit andere ogen Herzien. Hieronder zal ik elke Letter, elk woord, kort toelichten.

Herkennen.

Ieder mens heeft bepaalde conditioneringen (aangeleerde reacties om met bepaalde uitdagingen/situaties om te gaan). Vaak zijn er een of twee heel dominante conditioneringen in jezelf aanwezig. Zo dominant, zo alles doordringend, dat je deze eigenlijk zelf niet meer waarneemt. Laten we zeggen dat deze de basis vormen van je persoonlijkheid. Het gaan herkennen dat je in zeer veel situaties, zowel privé als zakelijk, eigenlijk op een zelfde manier reageert, is waar de eerste stap over gaat. Vaak zien anderen, collega’s, dit natuurlijk veel beter. Ook hier geldt ‘you’re the last to know’. Het is het water waarin jij zwemt.

Erkennen. 

De volgende stap is het erkennen van deze waarheid. Uiteindelijk is deze waarheid over jezelf de sleutel die jou in verbinding brengt met je diepste kracht. Het erkennen heeft twee dimensies. 1. Jezelf werkelijk onder ogen komen. Echter, het toelaten van de waarheid in jezelf is vaak best een dingetje. Dit betekent dat je je niet langer meer kunt verschuilen achter een, tot nu toe, onbewuste illusie. Dit betekent ook dat je inziet dat je zelf invloed hebt op hoe je je voelt en gedraagt in je leven. 2. Een wezenlijk onderdeel van erkennen is de waarheid te delen met anderen, bijvoorbeeld je collega’s in je MT. Door het uit te spreken naar anderen wordt ’t ‘echt’. Je gaat er als het ware voor staan.

Accepteren.

Op het moment dat je het erkent, kun je er verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Accepteren houdt in dat je gaat aanvaarden dat jouw, totnutoe onbewuste, gedrag veelal voortkomt uit een geconditioneerde emotie (een onrust, een angst, een beklemmend gevoel, et cetera). Veelal is de koppeling tussen dit, onwenselijke, gevoel met je gedachten en gedrag zo sterk dat je het nauwelijks waarnam. Nu leer je echter jezelf, met hulp van je collega’s, op heterdaad betrappen; ‘hé, gebeurt nu waar we laatst over spraken met elkaar?’. Je gaat ervaren dat je een keuze hebt; je kunt het gevoel onderdrukken (komt het er van tijd tot tijd heel heftig uit). Een tweede optie is het gevoel ‘uitleven’. Dan wordt je je conditionering. Hetgeen je je hele leven al onbewust hebt gedaan. OF, je gaat je gevoel waarnemen. Je blijft er met je aandacht bij en aanvaart dat dit is wat nu echt is. Een gewaarwording in je lichaam. Niets meer en niet minder.

Liefhebben.

Een stap verder dan accepteren is dit gevoel, deze geconditioneerde emotie, te omarmen. Liefhebben betekent dat je de gewaarwording helemaal toelaat. Je wilt er er niet langer vanaf. Je bent bereid deze ‘wond’ tot het einde der tijden te verzorgen. Je bent bereid het beschadigde kind (deze ‘wonden’ stammen allemaal uit onze kindertijd) liefdevol toe te laten. Deze stap doe je vaak alleen met alle aandacht, zonder afleiding. Er helemaal onvoorwaardelijk zijn voor dat wat je ervaart in jezelf op dit moment.

HEAL

Als je deze stappen doorloopt ontstaat er het woord HEAL. Het zijn de stappen naar heel wording. Dat wat er onbewust in je huist naar de oppervlakte brengen, er het licht op laten schijnen (erover praten, er met aandacht bij zijn) en toelaten in jezelf, maakt dat je heel wordt. Stukken of delen zijn niet langer weggestopt in je onder bewuste (waar ze natuurlijk ook onbewust hun impact hadden), maar volledig bewust aanwezig in jou.

Transformeren.

Alles waar je met onvoorwaardelijke liefde bij kunt blijven zal vroeg of laat transformeren. Transformeren wil zeggen dat je, zonder dat je je moet aanzetten tot specifiek gedrag, er ineens allerhande gedragsmogelijkheden als van nature bijkomen. De chaotische (leidinggevende) mens is ineens in staat structuur aan te brengen. De starre beweegt zomaar ineens mee. De introverte laat zichzelf zien. De dwingende is ineens in staat ook de ander zijn/haar behoefte te voelen.

Herzien.

Als gevolg van de transformatie ‘zit je niet meer vast’ aan specifieke emoties, gedachten en/of gedrag als reactie op prikkels uit je omgeving. En omdat er geen automatische programma’s in jou gaan draaien omstaat er ruimte en leegte. Situaties zijn zoals ze zijn. Vanuit die innerlijke overgave komt er wijsheid en kracht omhoog hoe met een specifieke situatie om te gaan. Er ontstaat wijsheid om vanuit een ander, dieper, perspectief naar je teams/ organisatie te kijken. Er ontstaat het weten wat te doen om jouw teams/ organisatie ook te transformeren naar een gezonde balans tussen mens en resultaat, tussen de doelen en de weg naar die doelen, tussen alleen en samen, tussen eigen belang en het gezamenlijke (wereld) belang, tussen doing en being. Organisaties vormen daarmee een sleutelrol in het gezond worden van de wereld; HEALTH.

Mijn missie is de waarheid naar boven halen

Het voelt als mijn missie om de waarheid in en tussen mensen op tafel te krijgen. Alleen als we eerlijk gaan inzien wat ons uit onze kracht haalt en daar verantwoordelijkheid voor nemen, kunnen we doorgroeien naar ware persoonlijke kracht, effectiviteit en rust en vrede in onszelf. En alleen als we uitspreken naar elkaar wat ons werkelijk bezighoudt, voelen we ware menselijke verbinding met elkaar en halen we de blokkades weg die zogenaamde flow in de weg staan. Het Spirit Leadership Programma steekt precies in op die twee elkaar versterkende dimensies.