Spirit Leadership  Fundamental 

‘Samenwerking en Persoonlijke effectiviteit’

 

Beste manager,

Jij geeft leiding aan een operationeel managementteam en je wilt dat jouw MT soepel draait, ook zonder jouw aanwezigheid.

Je weet dat weet dat er veel meer in de MT-leden zit dan er nu uitkomt en ziet het als jouw verantwoordelijkheid dit aan te boren.

Je wilt zelf ook meer rust en ruimte om jouw eigen (strategische) taken te kunnen vormgeven en zoekt naar een balans tussen sturing geven aan en autonomie van je MT.

Je wilt dat het echte gesprek op tafel komt, dat de MT-leden elkaar scherp maken en houden en dat er werkelijk samen wordt gewerkt.

Je wilt een cultuur waarin een open, kwetsbare en nieuwsgierige houding de basis vormt.

Je wilt dat jullie MT daadkrachtiger en productiever functioneert.

Je voelt dat jij zelf, als mens, een belangrijke rol speelt in het realiseren van het bovenstaande.

Je bent op zoek naar een bewuste, aandachtige en deskundige ‘reisgids’ om dit alles samen te realiseren en borgen.

 

 

Tijdens het Spirit Leadership Program wakkeren we gelijktijdig je eigen Spirit én die van je MT aan.

 

Tijdens deze basismodule van een half jaar ga ik zowel met jullie individueel en als team aan de slag. De kracht van het programma zit in de wisselwerking tussen teamsgewijs verkennendelen en ondersteunen en individueel verdiepen

Het is een persoonlijk leiderschapsontwikkelingsprogramma in en met je eigen team. Én het is een managementteam-ontwikkelingsprogramma waarin we ieders persoonlijke kracht versterken.

Bij aanvang krijgt ieder MT-lid een persoonlijke intake. Hierin maken we kennis, wisselen we verwachtingen uit, doen we een eerste verkenning van je persoonlijke thema’s en krijg ik een beeld waar aanknopingspunten liggen voor de eerste MT(coachings)bijeenkomst.

Tijdens de MT(coachings)bijeenkomsten gaat het team met elkaar de diepte in. Samen verkennen en delen we waar ieders aangrijpingspunten liggen voor persoonlijke groei. Dit zijn de punten waar jij uit je kracht gaat. Daarnaast werken we actief aan een klimaat waar elk teamlid stappen maakt in zijn/haar persoonlijke effectiviteit.  Tot slot diepen we ook, in verbinding met ieders behoefte en in lijn met waar het team is in haar ontwikkeling,  gezamenlijk inhoudelijke thema’s uit.

Tussen de MT bijeenkomsten door plannen we individuele verdiepende bewustwordingsgesprekken. In deze een-op-een-gesprekken krijg je dieper inzicht in jouw typerende mechanismen om met verschillende situaties om te gaan. Ook leer je alternatieve manieren om met jezelf en anderen om te gaan. De gesprekken plannen we in overleg en zijn aansluitend op je persoonlijke behoefte en urgentie.

 

“Wij zijn een groepsdier. We hebben anderen nodig om onszelf te ont wikkelen”

 

Na dit half jaar

Is ieder MT-lid bewust als hij/zij uit zijn/haar kracht gaat en voelt deze het verschil tussen leidinggeven vanuit kracht en/of vanuit ‘oude’ reflexen.

Weet ieder MT-lid hoe zijn of haar eigen kracht aan te boren.

Weet jij als manager van het MT waar jouw aandachtspunten liggen om de gewenste open, kwetsbare en nieuwsgierige cultuur te bestendigen.

Staat ieder MT-lid steviger in zijn of haar schoenen en neemt van daaruit evenwichtige beslissingen.

Wordt er op een open en directe manier onderling in het MT gecommuniceerd.

Is er een voelbare diepere verbinding tussen de MT-leden die goed merkbaar is in de samenwerking.

Geven MT leden elkaar openlijk feedback.

Zijn jullie als MT ook een leergroep waarin de leden elkaar helpen en ondersteunen in persoonlijke groei.

Opdrachtgevers aan het woord

 

Brend is zeer sensitief in de dynamiek die gaande is in je team en wat daarin je rol als leider of liever gezegd als coach is. Op een uitnodigende, geduldige en prettige manier weet hij bij jou en je teamleden ‘binnen’ te komen om het geen wat gaande is, te pakken en te duiden. Vanuit dit inzicht biedt Brend handvatten voor jezelf en je teamleden om samen de energie te vinden, vast te houden en te versterken

Corné van Asten

Directeur, Syntein BV

De dagelijkse uitdaging van een manager is om toe te werken naar de stip aan de horizon, de grote doelstelling! Maar soms is het nodig en enorm zinvol om in het heden te zakken en vooral bij jezelf op zoek te gaan, ben ik nog met voor jezelf de goede dingen bezig en waar sta ik vandaag, wegzakken in het nu. Dat is een kunst en niet altijd makkelijk. Daar heeft Brend mij mee geholpen. Brend, dank daarvoor, je bent een waardevolle leermeester!

Leo Hazelzet

Directeur, Bam Techniek, Regio Zuid-Oost

Ik heb Brend gevraagd om de teamspirit en de communicatie binnen en tussen de teams van mijn afdeling te versterken. Brend is daar op een eigen wijze in geslaagd.
Als ik terug kijk op het totale proces moet ik voor mijzelf constateren dat ik zelf de gene ben, die wellicht nog het meest heeft geleerd van de sessies. De verandering zat en zit in mij, mijn verwachtingen, mijn gedragingen.
Brend kan als geen ander in persoonlijke reflectie “spiegelen”, inzichten laten ontstaan.
Ik vind mijn contact met hem zeer waardevol.

Hans Jansens

RVGME, Hoofd Openbare Werken , Gemeente Montferland

Brend Seinen

Na een zware burn-out (2006) en twee stuk gelopen relaties (2009, 2020) waar ik drie heerlijke kinderen uit over heb gehouden, kan ik uit eigen ervaring delen dat er iets diepers schuilgaat in ons mensen. Een plek van waaruit je de ergste storm kunt doorstaan, maar ook een plek van waaruit je je persoonlijkheid hebt maar niet hoeft te zijn. Een plek van kracht en innerlijke vrijheid. Graag ga ik met jou en je MT aan de slag om die plek aan te boren.

Mijn begeleiding is gebaseerd op:

…meer dan 26 jaar ervaring als (team)coach, organisatieadviseur en trainer in een  verscheidenheid van grote, middelgrote en kleine organisaties in Nederland.

…uitgebreide kennis op het gebied van het ‘harde’, voorwaarde scheppende, als op het ‘zachte’, groepsdynamische en psychologische, vlak. Vanuit beide invalshoeken heb ik een boek (mede) geschreven.

…gedegen studie en training. Ik heb een Master in Arbeids- & Organisatiepsychologie en ben gecertificeerd intercultureel (team)coach.

 …persoonlijke evidence-based practice van wat werkt en wat niet werkt als het gaat om (inter) persoonlijke groei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch

Wat krijg je?

De Spirit Leadership Fundamental Module bestaat uit 4 management teamcoachings-momenten met een duur in uren die gelijk is aan het aantal deelnemende MT-leden. (bijvoorbeeld: drie MT-leden, bijeenkomsten van drie uur). Elke bijeenkomst wordt vooraf gegaan door een grondige voorbereiding en een uitnodiging per mail. Samen betekent dit een intensiviteit van één bijeenkomst per anderhalve maand gedurende een looptijd van een half jaar.

Bij aanvang van het jaar programma vindt met elk MT-lid een intake plaats van plusminus één uur. Daarnaast is er voor elk MT-lid 4 uur beschikbaar voor persoonlijke verdieping. De gesprekken vinden plaats op jullie locatie, online of wandelend in de natuur.

Inbegrepen zijn verder tussentijdse fysieke of online voortgangsgesprekken met de leidinggevende/aanspreekpunt van het MT, alle voorbereiding en afstemming en al het te verstrekken / te gebruiken materiaal. 

Ieder MT-lid krijgt gedurende dit half jaar het boek Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe en twee extra boeken die jou/jullie ondersteunen bij het ontwikkelingsproces. 

Wat kost het?

De investering voor het de Spirit Leadership Fundamental Module bedraagt € 1.850,– excl. BTW, reis- en/of verblijfskosten per MT-lid. Dit zijn de kosten voor een teamontwikkelings- én een persoonlijk leiderschapsprogramma ineen.

Kan iedereen deelnemen?

Het Spirit Leadership Program is gericht op operationele MT’s met een hiërarchisch leidinggevende. Je neemt deel met het hele MT. Voor het succesvol doorlopen van het traject heb ik 100% commitment nodig van jou als manager/opdrachtgever; jij bent een wezenlijk onderdeel van het ontwikkelingsproces. De rest van het MT komt in beweging door zowel de ‘hiërarchische druk’ alsmede door de druk vanuit het groepsproces. 

Ik wil graag een vrijblijvend oriënterend gesprek over het Spirit Leadership Program.

Neem contact met mij op!

 

13 + 10 =