Spirit Leadership  Advanced 

‘diepe kracht en synergie’

 

Beste manager,

Jij hebt de Spirit Leadership Fundamental Module afgerond en vastgesteld dat er zowel individueel als in het gehele MT veel positieve beweging is ontstaan.

De MT-leden zijn zich bewust van en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag waarin ze ineffectief handelen.

Je voelt en ziet nu nog duidelijker dat er veel meer inzit dat er voorheen uitkwam en wenst dat dit leiderschap bestendigd en dieper geworteld raakt.

Ook wil je graag de open, kwetsbare en nieuwsgierige cultuur dieper verankeren.

Jij hebt zelf ingezien hoe jouw eigen groeipad naar innerlijke rust en grotere effectiviteit eruit ziet en wilt deze weg samen met de rest van het MT verder bewandelen.

Je wilt dat de MT-leden werkelijk gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten en dat er zogenaamde synergie ontstaat in het team.

Tot slot heb je de wens dat de open, kwetsbare en nieuwsgierige cultuur ook zichtbaar en voelbaar wordt in de operationele teams.

 

 

“Gebruik maken van de kwaliteit van een ander vraagt om het terugvinden van die kwaliteit in jezelf”

 

Tijdens deze Advanced module van een half jaar ga ik wederom zowel met jullie individueel en als team aan de slag. Verankering en verdieping staan hierbij centraal. Vanuit de basis die is gelegd tijdens de Fundamental module gaan we ervaren wat het gebruik maken van elkaars kwaliteiten werkelijk betekent en hoe het voelt met elkaar in synergie te verkeren. Daarnaast leren we met elkaar hoe je dieper in je kracht komt en blijft. 

Bij de start van de Advanced module voer ik met alle MT-leden een doelstellend gesprek voor deze tweede etappe. Tijdens dit gesprek maken we samen helder waar eenieder wilt staan over een half jaar en wat daarvoor nodig is. Dit inzichten opgedaan in de Fundamental Module vormen een belangrijke input voor dit gesprek.

Net als bij de Fundamental module gaan we tijdens de  MT(coachings)bijeenkomsten met elkaar de diepte in. Het aangrijpingspunt voor deze bijeenkomsten is altijd dat wat er speelt in de dagelijkse praktijk.

Aansluitend op de individuele en/of groepsbehoefte organiseren we in deze module van een half jaar twee verdiepende themabijeenkomsten. Hierin kunnen allerhande onderwerpen aan bod komen zoals mindfulness, lichaamscommunicatie, persoonlijke effectiviteit, intervisie, teamdynamica et cetera. De verdiepende thema bijeenkomsten hebben als doel tools en handvatten aan te reiken om het proces van persoonlijke groei en/of de teamontwikkeling te verdiepen en te verankeren

Tussen de MT bijeenkomsten door plannen we ook in deze module individuele verdiepende bewustwordingsgesprekken. In deze een-op-een-gesprekken zullen we ook dieper ingaan op de situatie in je eigen team. De gesprekken plannen we in overleg en zijn aansluitend op je persoonlijke behoefte en urgentie.

“Deze tijd vraag om  leiderschap dat zich telkens opnieuw ontvouwt in het moment”

 

Na de Advanced module

Voel jij als manager de natuurlijke balans tussen sturing en autonomie en heb je rust en ruimte om belangrijke tactische en strategische vraagstukken genoeg aandacht te geven.

Is ieder MT-lid in staat zich telkens opnieuw af te stemmen op zijn/haar diepe eigen kracht.

Zie je de ontwikkelingsinspanningen van het traject direct terug in de resultaten.

Is er een natuurlijke en vanzelfsprekende samenwerking ontstaan in het MT, ook zonder jouw aanwezigheid.

Begint de positieve beweging ook zichtbaar te worden in de uitvoerende teams.

Is er binnen het MT een balans ontstaan tussen persoonlijk/groepsgewijs verdiepen en bereiken/presteren.

Opdrachtgevers aan het woord

 

Brend is zeer sensitief in de dynamiek die gaande is in je team en wat daarin je rol als leider of liever gezegd als coach is. Op een uitnodigende, geduldige en prettige manier weet hij bij jou en je teamleden ‘binnen’ te komen om het geen wat gaande is, te pakken en te duiden. Vanuit dit inzicht biedt Brend handvatten voor jezelf en je teamleden om samen de energie te vinden, vast te houden en te versterken

Corné van Asten

Directeur, Syntein BV

De dagelijkse uitdaging van een manager is om toe te werken naar de stip aan de horizon, de grote doelstelling! Maar soms is het nodig en enorm zinvol om in het heden te zakken en vooral bij jezelf op zoek te gaan, ben ik nog met voor jezelf de goede dingen bezig en waar sta ik vandaag, wegzakken in het nu. Dat is een kunst en niet altijd makkelijk. Daar heeft Brend mij mee geholpen. Brend, dank daarvoor, je bent een waardevolle leermeester!

Leo Hazelzet

Directeur, Bam Techniek, Regio Zuid-Oost

Ik heb Brend gevraagd om de teamspirit en de communicatie binnen en tussen de teams van mijn afdeling te versterken. Brend is daar op een eigen wijze in geslaagd.
Als ik terug kijk op het totale proces moet ik voor mijzelf constateren dat ik zelf de gene ben, die wellicht nog het meest heeft geleerd van de sessies. De verandering zat en zit in mij, mijn verwachtingen, mijn gedragingen.
Brend kan als geen ander in persoonlijke reflectie “spiegelen”, inzichten laten ontstaan.
Ik vind mijn contact met hem zeer waardevol.

Hans Jansens

RVGME, Hoofd Openbare Werken , Gemeente Montferland

Praktisch

Wat krijg je?

De Spirit Leadership Advanced Module bestaat uit 2 management teamcoachings-momenten met een duur in uren die gelijk is aan het aantal deelnemende MT-leden. (bijvoorbeeld: drie MT-leden, bijeenkomsten van drie uur). Elke bijeenkomst wordt vooraf gegaan door een grondige voorbereiding en een uitnodiging per mail. 

Daarnaast organiseren we twee thema bijeenkomsten van vijf uur. Samen met de bovenstaande twee teamcoachingsmomenten betekent dit een intensiviteit van één bijeenkomst per anderhalve maand gedurende een looptijd van een half jaar.

Bij aanvang van het jaar programma vindt met elk MT-lid een doelstellend gesprek plaats van plusminus anderhalf uur. Daarnaast is er voor elk MT-lid 5 uur beschikbaar voor persoonlijke verdieping. De gesprekken vinden plaats op jullie locatie, online of wandelend in de natuur.

Inbegrepen zijn verder tussentijdse fysieke of online voortgangsgesprekken met de leidinggevende/aanspreekpunt van het MT, alle voorbereiding en afstemming en al het te verstrekken / te gebruiken materiaal. 

Ieder MT-lid krijgt twee 2 boeken die jou/jullie ondersteunen bij het ontwikkelingsproces het komende half jaar.

Wat kost het?

De investering voor het De Spirit Leadership Advanced Module bedraagt € 2.150,– excl. BTW, reis- en/of verblijfskosten per MT-lid. Dit zijn de kosten voor een teamontwikkelings- én een persoonlijk leiderschapsprogramma ineen.

Kan iedereen deelnemen?

De Spirit Leadership Program is exclusief gericht op bestaande MT’s. De Advanced Module is het vervolg op de Fundamental Module en kan alleen worden gevolgd na het doorlopen van de Fundamental module door ditzelfde MT. Bij tussentijdse wijzigingen binnen het MT wordt er gekeken hoe daar op maat mee om te gaan. De manager/opdrachtgever is onderdeel van het individuele/groepsontwikkelingsproces.