Vasthouden personeel door aandacht

Met groeiend personeelstekort is het vasthouden en gezond houden van mensen onontbeerlijk. Niet alleen het oplossen en voorkomen van ervaren problemen maar ook het kunt opbrengen van ware aandacht is daarbij van enorm belang.

Vrijmaken van aandacht

Helaas is het kunnen geven van aandacht een schaars goed geworden. Aandacht betekent simpel weg er zijn voor mensen en hun verhaal. Daarvoor is een zekere innerlijk rust en ruimte nodig. Zo binnen, zo buiten zegt men wel eens. Voor het ont-wikkelen van de rust en ruimte die in ieder van ons zit, is het van belang te gaan herkennen dat en waardoor je hieruit weggaat. Jouw direct collega’s zien als geen ander wat juist bij jou die reflexen zijn waardoor je uit je kracht (gestoeld in innerlijke rust en ruimte) gaat. Het op gang brengen van het gesprek hierover in je MT levert ongelofelijk veel op:

4 opbrengsten 

1. Ieder MT lid gaat herkennen wanneer hij/zij uit zijn/haar kracht gaat en krijgt zicht op hoe er dus meer in te blijven. Daarbij geldt: Hoe minder ‘automatische’ reflexen, hoe meer gedrag afgestemd op wat nu echt nodig is.

2. Het gezamenlijke gesprek hierover is vaak spannend maar creëert/vergroot tegelijkertijd de veiligheid in de groep. Deze veiligheid is nodig om ook over de inhoud meer open te spreken en je werkelijk te verbinden aan afspraken. Commitment valt en staat bij de werkelijk gevoelde vrijheid om ja maar ook nee te zeggen.

3. Hoe meer de zogenaamde schermen zakken en ieder elkaar ziet met zijn/haar eigenaardigheden en aangeleerde ineffectieve reflexen, hoe meer menselijke verbinding. Als je dat wilt in je organisatie geldt: ‘zo boven, zo beneden’ of in de volksmond: voorbeeld gedrag krijgt dan navolging.

4. Door dit gesprek op gang te brengen in je MT gaan MT-leden elkaar ook meer coachen en bewustmaken van ineffectief gedrag in de dagelijkse praktijk. Dit heeft als voordeel dat (gedrags)verandering niet alleen sneller gaat maar ook direct verbonden is aan het werk.

Extra benefit van aandacht

Tot slot, hoe minder ineffectief gedrag, des minder problemen die als gevolg daarvan ontstaan of in stand blijven en dus meer rust en ruimte aan de buiten kant. Rust en ruimte die benut kan worden om er met aandacht te zijn voor mensen. 

Reageren? Dat kan hier!