We zijn met zijn allen op een kantelpunt gekomen. Welke kant wil jij op?

 

Brend Seinen

Na een zware burn-out (2006) en twee stuk gelopen relaties (2009, 2020) waar ik drie heerlijke kinderen uit over heb gehouden, kan ik uit eigen ervaring delen dat er iets diepers schuilgaat in ons mensen. Een plek van waaruit je de ergste storm kunt doorstaan, maar ook een plek van waaruit je je persoonlijkheid hebt maar niet hoeft te zijn. Een plek van kracht en innerlijke vrijheid. Graag ga ik met jou en je MT aan de slag om die plek aan te boren.

Mijn begeleiding is gebaseerd op:

…meer dan 22 jaar ervaring als (team)coach, organisatieadviseur en trainer in een  verscheidenheid van grote, middelgrote en kleine organisaties in Nederland.

…uitgebreide kennis op het gebied van het ‘harde’, voorwaarde scheppende, als op het ‘zachte’, groepsdynamische en psychologische, vlak. Vanuit beide invalshoeken heb ik een boek (mede) geschreven.

…gedegen studie en training. Ik heb een Master in Arbeids- & Organisatiepsychologie en ben gecertificeerd intercultureel (team)coach.

 …persoonlijke evidence-based practice van wat werkt en wat niet werkt als het gaat om (inter) persoonlijke groei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepe kracht

Ik geloof dat er in ieder van ons een diepe voelbare kracht schuilgaat. Een kracht van waaruit we het gevoel hebben dat we goed zijn zoals we zijn. Een kracht van waaruit we onbevangen en met compassie met onszelf en anderen kunnen omgaan. Een kracht die ons helpt onze onzekerheid en kwetsbaarheid te dragen en te tonen. Een kracht waarmee we kunnen geven én ontvangen. Een kracht die ons in staat stelt anderen te leiden.  En een kracht die ons toestaat werkelijk met anderen te verbinden. Die kracht en het leiderschap dat daar uit voortkomt noem ik Spirit Leadership

Vrijmaken

Ik wil graag jou/jullie ondersteunen die kracht te ont dekken en haar vrij te maken. Ik geloof dat we onze organisaties diepgaand kunnen transformeren van werkplekken naar inspiratie instituten waarbij het behalen van beklijvende en ecologisch goed voelende resultaten samengaan met bewustzijnsontwikkeling. 

Door bewustzijn-ontwikkeling

Om dit te realiseren is het nodig ons bewust te worden dat we vaak niet vanuit een onbevangen en compassievolle kracht in het moment actie ondernemen. Maar dat we onbewust reageren zoals we ooit geleerd hebben in soort gelijke situaties. Dit ‘bewust worden’ kun je niet alleen. Hiervoor heb je anderen in je directe omgeving nodig als je spiegel én als je coach.

In jou en je MT

Managementteams zijn de plekken bij uitstek om deze verandering in te zetten. Ze zijn klein genoeg om een presteer én leergroep te worden en zijn voorbeeld gevend voor de teams onder hen.  Daarnaast heb je als leidinggevende een extra verantwoordelijkheid; jij kunt immers door je positie jouw menselijke onbewuste patronen/gedrag met ‘macht’ kracht bijzetten. Daardoor heb jij een sleutelrol in het stagneren dan wel wezenlijk veranderen van jullie cultuur in dit tijdperk van verandering.

De wolf vormt sinds mensenheugenis een krachtig archetype van leiderschap. In een roedel heerst een mooie balans tussen autocratisch en democratisch leiderschap, tussen leiden en volgen. De wolf is extreem sociaal en inclusief. Ze laten nooit een lid van de roedel achter, ook niet als deze gewond is of niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Hoewel de wolf niet op zoek is naar strijd kan ie wel, indien nodig, zijn tanden laten zien. In een wolvenroedel heerst een ontspannen sfeer waarbij de wolven elkaar uitdagen, met elkaar genieten en van elkaar leren. Daarbij hebben de wolven een complex communicatiesysteem waarbij ze elkaar op zeer uitlopende manieren weten te bereiken en weten te begrijpen.

De wolf symboliseert daarnaast de terugkeer naar de ongerepte natuur, naar dat waar nog geen menselijke gedachte, emotie en/of handeling vat op heeft gekregen. Het verwijst daarmee naar iets diepers dat in ieder van ons schuilgaat; naar iets oorspronkelijks. De komst van de wolf staat voor het herstel van het natuurlijk evenwicht. Het evenwicht tussen doen/denken en zijn, tussen Yin en Yang én tussen de weg ernaartoe en het resultaat.