Relaties als toegangspoort

De relatie met de ander is dé toegangspoort tot de relatie met je diepere en meer wijze en krachtige zelf, hetgeen ik Spirit noem. Hoe dat precies werkt, ga ik je nu uitleggen.

  1. Zij, die anderen, kunnen jou irriteren; maar alles wat je irriteert mag jij ook in verkleinde en gezonde vorm meestal ook niet van jezelf (denk er maar eens over na..).
  2. Andere mensen kunnen aan jou feedbackgeven; helaas leidt dit vaak tot terugwijzen, ‘ja maar jij’. Echter, in bijna elke feedback zit een kern van waarheid zit. En ja, het zegt ook altijd iets over degene die het brengt.
  3. Anderen kunnen bij jou jaloezie losmaken; zij doen wel (wat ik van mijzelf niet mag)
  4. Anderen kunnen ook je bewondering prikkelen; kon ik dat ook maar. Hierin roept wellicht iets vanuit je diepte dat tot uiting wil komen.

Elke interactie als spiegel

Ofwel, in elke interactie met een ander mens kom je je eigen beperkingen, je automatische zelven en/of je eigen verlangens tegen.
Deze onder ogen komen – ze niet langer willoos en onbewust volgen – is waar voor mij (persoonlijk)leiderschap ont wikkeling over gaat. Ze gaan betrappen in plaats van ze telkens opnieuw te incarneren (letterlijk: elke keer weer tot vlees laten worden) is de weg naar het vrijmaken van die eerder genoemde spirit in ieder van ons.

De ander als deelgenoot

Niet alleen hebben we de ander nodig om onszelf in tegen te komen. Die anderen kunnen, mits ze deelgenoot worden van jouw reis naar verdieping, jou als geen ander helpen jezelf te betrappen. Dit is waarom ik de begeleiding van de ont wikkeling van leiderschap altijd verbindt aan de directe (MT) collega’s waar je mee samenwerkt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

In mijn volgende blog zal iets vertellen over hoe de relatiebreuk met wat ik beschouwde als de liefde van mijn leven, een ongelooflijke katalysator was om de relatie met mijzelf te verdiepen. Op dit moment ben ik bezig het boek ‘Het gras is het groenst in jezelf’, dat ik vanuit die vrijgekomen energie schreef, uit te geven.