Blinde Vlek

Leidinggevenden stellen me vaak vragen als: Hoe boek ik betere resultaten met mijn team? Hoe krijg ik een fijnere en effectievere verstandhouding met mijn medewerkers? Hoe zorg ik ervoor dat de mensen in mijn team hun verantwoordelijkheid nemen? 

Bijna altijd weer ligt het antwoord verborgen in de zogenaamde ‘blinde vlek’ van jou, de leidinggevende. Natuurlijk hebben de medewerkers, net als ieder ander mens, ook zo hun blinde vlekken en hun ontwikkelgebieden. Toch valt en staat de start van verandering vaak bij jou. Jij hebt immers naast alle menselijke goede en minder goede eigenschappen, ook een zekere ‘macht’. Jij bepaalt bijvoorbeeld of iemand contractverlening of loonverhoging krijgt. En deze macht zorgt er ook vaak voor dat jouw minder goede eigenschappen ONBEWUST kracht worden bijgezet. En als dit speelt is het best lastig voor iemand ‘onder’ jou daarover het gesprek met je aan te gaan… En dan blijft alles zoals het is..

3 Tips om de situatie ten goede te veranderen:

1. Overdenk de bovenstaande woorden nog eens, stel jezelf open en kwetsbaar (oprecht zoekend) in/op en vraag die ander eens: ‘Wat denk jij dat ik niet zie in hoe ik omga met anderen / in hoe ik leidinggeef? Waar ben ik mij onvoldoende bewust van? Wat denk jij dat mijn blinde vlek is?

2. Let op! Oprechte feedback krijgen doet altijd een beetje zeer. Het knaagt bijvoorbeeld aan je zelfbeeld; wie je denkt te zijn. Stel je daarom in om zaken te horen die je niet leuk vindt! En, als het gebeurt, geef het ook eerlijk toe; ‘Tjonge, dat doet toch best even zeer wat je nu zegt maar ik ga er echt serieus naar kijken’

3. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. Je ineffectieve gedrag is meestal oud geconditioneerd gedrag; zo heb je ooit leren omgaan met een bepaalde stressvolle/spannende situatie. Toen heel effectief, nu vaak niet meer. Verantwoordelijkheid nemen wil zeggen dat je een keuze hebt: het oude gedrag weer herhalen of bewust worden van deze neiging in jezelf en daarmee omgaan. 
Vraag de ander daarom jou te helpen te herkennen als jij weer in je blinde vlek, je onbewuste ineffectieve gedrag, stapt. 

Succes en vergeet je medewerker niet te bedanken voor de moed zich vrij uit te spreken!

Vond je deze blog interessant? Lees ook mijn blog over HEALTH – hoe te komen tot gezonde organisaties. Reageren? Dat kan hier.